POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA

V A B I L O

Društva Stoperc vabijo krajane, da s skupnimi močmi postavimo majsko drevo

PROGRAM:

➢ Podiranje drevesa in priprava kresa v nedeljo,29. 4. 2018 ob 17. uri ( zbor BEDRAČ ).
➢ Postavitev drevesa v ponedeljek, 30. 4. 2018 ob 17. Uri
➢ Kulturni program ob 19.30 uri
➢ Vžig kresa ob 20.30 uri
➢ Po postavitvi in vžigu kresa, pa veselo druženje
Za ostalo pa poskrbijo društva

V A B L J E N I V S I K R A J A N I