36. OBČNI ZBOR

Planinsko društvo Donačka gora Stoperce 13 , 2289 STOPERCE
Email :pd.donackagora@gmail.com tel. 031/320-325

 

 

 

 

VABILO NA 36. OBČNI ZBOR Stoperce, 15. 2. 2020

 

Vabimo vas na 36. redni občni zbor, ki bo v petek, 21. 2. 2020, ob 19. uri v Domu krajanov v Stopercah.

Prosimo vas, da sabo prinesete planinske izkaznice zaradi plačila članarine za leto 2020

Prisotnost potrdi do 18.2.2020 – Marjani Kamenšek tel. 051 822 540

VLJUDNO VABLJENI!

Predlog dnevnega reda za 36. občni zbor:

1. Pozdrav in otvoritev
2. Izvolitev delovnega predsedstva, predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
3. Poročilo predsednika
4. Poročila odsekov: (markacijskega odseka, mladinskega odseka)
5. Poročilo blagajnika, Poročilo nadzornega sveta, Poročilo častnega razsodišča
6. Razprava po poročilih in potrditev poročil
7. Sprejem plana dela in finančnega plana za leto 2020
8. Sprejem plana markacijskega odseka za leto 2020
9. Sprejem plana dela mladinskega odseka za leto 2020
10. Potrditev članarine za leto 2020
11. Beseda gostom
12. Predlogi in pobude

Upravni odbor
PD Donačka gora Stoperce