Vodniški odsek

Vodniki PD Donačka gora Stoperce

  • Albin Lorber        B kat.vk_pzs-znak_vodnik_pzs_m_3
  • Danica Lorber     A kat.
  • Boris Žnidarko    B kat.
  • Špela Dolšak        A kat.
  • Miha Lorber         B kat.
  • Peter Lorber         B kat.
  • Danijel Lorber      B pripravnik